Staň se mladým ambasadorem strukturovaného dialogu ve svém regionu!

4.7.2017

Baví Tě pořádat akce a seznamovat se s lidmi? A dělat věci, které mají smysl? Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledá dobrovolníky do programu “Mladí ambasadoři strukturovaného dialogu s mládeží” od října 2017 do února 2018. Hlavním propojujícím tématem všech aktivit mladých ambasadorů bude “Mladí lidé v Evropě: Co bude dál?”.

Náplň činnosti:

 • uspořádání 4-10 workshopů, diskuzí, rozhovorů či anket s kamarády či spolužáky, nebo jiných typů setkání mladých lidí samotných nebo s lidmi s rozhodovací pravomocí ve svém regionu v rámci tématu “Mladí lidé v Evropě: Co bude dál?” (konkrétní podtémata a jejich rozpracování bude předmětem podzimního setkání)
 • šíření hodnot a myšlenek strukturovaného dialogu s mládeží a jeho výsledků (online na Facebooku a dalších sociálních sítích, offline při setkáních s mladými lidmi i řediteli škol, zástupci města, se zástupci organizací pracujících s mládeží apod.) – být aktivní a zajímat se o své okolí, veřejné dění i politiku, snažit se věci ovlivňovat a dělat pro dobro společnosti, vést mladé a dospělé ke společné diskuzi

Profil uchazeče:

 • věk 18-30 let (mohou se zapojit i zájemci mladší 18 let pod podmínkou, že mají vedle sebe mentora nad 18 let, který je programem bude provázet a v případě nutnosti pomáhat)
 • ne/student, ne/pracující, mateřská dovolená, mezičas mezi střední a vysokou či rozhlížení se kam se životem a podobně (různé obory činnosti ambasadorů budou výhodou)
 • zájem o zapojování mladých do veřejného dění (tj. o zapojování mladých lidí do politického rozhodování od předávání a výměny informací mezi mladými lidmi a úředníky, politiky a odborníky, až po spolupráci na hodnocení stávajícího stavu)
 • chuť a zkušenosti pořádat debaty, workshopy a další typy aktivit pro mladé lidi (od 13 do 30 let - ne nutně v rámci celé věkové kategorie, každý může pracovat se skupinou, která je mu blízká)
 • výhodou: zkušenosti s činností v neziskové organizaci, s prací s mládeží, s organizací aktivit, s tvorbou videí, vlogů, s aktivním účtem na snapchatu, instagramu, twitteru či facebooku a další aktivity

Náplň práce:

 • dvě víkendová školení plná vzdělávání i zábavy v malé skupině (max. 10 ambasadorů) podobně naladěných lidí (ubytování, cestovné, strava a program budou účastníkům zcela hrazeny)
 1. zahajovací (říjen/listopad 2017): workshopy soft skills a PR vedené odborníky, detailní seznámení se strukturovaným dialogem s mládeží a jeho dosavadními výsledky, seznamovací a další hry využitelné pro zahájení a průběh workshopů, účast na reálném workshopu strukturovaného dialogu, pro zájemce individuální konzultace s organizátory z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží

 2. evaluační (únor/březen 2018): sdílení zkušeností, společná analýza a hodnocení dat, teambuildingové aktivity

 • podpora ze strany Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží - mentoring a podpora v získávání zkušeností jak uspořádat akci od zamluvení místa, přes získání a domluvení hostů po PR po akci, proplácení cestovného na akce, propagační a facilitační materiály
 • manuál s tipy jak pořádat různé typy aktivit (metodiky, návody…)
 • prezentace na webu strukturovanydialog.cz (medailonky ambasadorů s fotkami a odkazy na jejich akce v kalendáři)
 • při úspěšném splnění všech podmínek během programu (tj. účast na obou školeních, včasné dodání požadovaných materiálů z akcí, uspořádání min. 4 akcí): certifikát o spolupráci a nabytých zkušenostech a dovednostech (možno pojmout i jako stáž a potvrzení o stáži)
 • a mnoho dalšího

Termín uzávěrky je 31. července 2017!

V případě zájmu pošli životopis (může být i vícestránkový), motivační dopis a alespoň dva kontakty pro reference na email: lenka.jurenova@crdm.cz, předmět zprávy: “Mladí ambasadoři SD”. 

 

Zdroj: http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/stan-se-mladym-ambasadorem-sd-v...