Zajímavý mezinárodní dobrovolnický workcamp můžete zažít i v Čechách!

7.6.2017

Dobrovolnické workcampy v rozmanitých neziskových organizacích se konají po celém světě. A tedy i v České republice!

Nabízí všechno, co zahraniční workcampy – mezinárodní skupinu okolo 10 dobrovolníků z různých koutů světa, možnost procvičit si angličtinu a jiné cizí jazyky, cestování na nová místa, nenáročnou manuální práci všeho druhu, mnoho nových zážitků a životních zkušeností a v neposlední řadě i příležitost stát se důležitou součástí života neziskové organizace a její smysluplné práce.

 

Ale kromě toho mají navíc oproti zahraničním projektům i několik nesporných výhod! Účastnit se jich můžou už dobrovolníci starší 15 let (zahraniční projekty jsou až od 18 let), cesta na ně je relativně jednoduchá a není drahá, a i další náklady spojené s vaší účastí jsou levnější, a to včetně poplatku za přihlášku. A nakonec sednou i těm z vás, kteří se rozhodují mezi dovolenou na pláži a dovolenou s přesahem. Díky jejich krátké délce trvání totiž můžete zažít oboje.

V letošním roce naše nezisková organizace Tamjdem pořádá celkem čtyři takové osmi a vícedenní workcampy v České republice. Vyberte si, kam vás srdce táhne. Budou to koně, příroda, historická památka, rozvoj života na vesnici nebo komunitní dům pro lidi s postižením?

Zapojit se s námi můžete např. do života neziskovky, která pracuje s koňmi při tzv. hiporehabilitaci na Olomoucku (více informací na: Kde koně pomáhají, ty můžeš pomoct taky! 19. – 26.6.2017). Během projektu dobrovolníci postaví dřevěné oplocení kolem jízdárny, opraví přístřešek vyčistí ohrady od náletových dřevin. Odměnou jim bude osm dní strávených v přírodě, s koňmi a zajímavé informace o tom, jak jízda na koňském hřbetě může pomoct.

Na česko-polských hranicích, opravdu hluboko v Orlických horách, se nachází vesnice jménem Neratov, která žije komunitním životem a kde se nachází i organizace, která pracuje s lidmi s postižením.  Podpořte rozvoj místní komunity a zapojte se mimo jiné i do stavby slaměného divadla (více informací na: Přines život do Neratova! 16. – 29.7.2017).

Podílet se můžete i na opravách významné barokní památky na Jičínsku, kde se daří zejména alternativní kultuře. Spolu s restaurátory kamene se zapojíte do prací na replice původní dlažby nebo na opravě opěrné zdi. (více informací na: Barokní Lodžie potřebuje opravu! 8. – 16.8.2017)

A nakonec můžete na vlastní kůži zažít život v komunitním domě pro lidi s postižením, který se nachází v Železných horách, a pomoct jim se stavbou přístřešku na dřevo a s prací na zahradě a stát se na chvíli členem této úžasné „rodiny“ a kdo ví… třeba i jejich vyhlášené hudební skupiny zvané BeneBand (více informací na: Podpoř komunitu v Benediktu! 4. – 13.9.2017).
 

Praktické informace ke každému projektu, včetně popisu neziskové organizace a pracovních úkolů a odkazu na on-line přihlašovací formulář najdete na našich webových stránkách. Každý z těchto projektů v ČR je otevřený všem zájemcům starším 15 let.
 

Čekat můžete 5 až 10 členné skupiny různě starých dobrovolníků ze všech koutů světa!
Výjimkou není ani Asie a Jižní Amerika! A pozor! Českým dobrovolníkům nabízíme pouze 2 místa!

Přejeme vám pěkné léto a výjimečné zážitky z českých workcampů

Tamjdem tým

 

--

Tamjdem, o.p.s. propojuje veřejnost a neziskovky v ČR i ve světě. Pořádá víkendové dobrovolnické expedice do českých organizací, až dvoutýdenní mezinárodní projekty (tzv. workcampy) v ČR a na podobné akce vysílá dobrovolníky do celého světa. Tamjdem je příležitost osobně se zapojit do smysluplné práce různorodých neziskovek, setkávat se zajímavými lidmi, cestovat na nová místa, posouvat vlastní hranice.

 

Fotogalerie: