Evropská dobrovolná služba

Pro dobrovolníky

Příležitost pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let, kteří chtějí poznat život v některé z evropských zemí, získat zkušenosti, nové přátele nebo se naučit cizí jazyk.

O co jde?

Evropská dobrovolná služba (EDS) ti umožní vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové organizaci v EU nebo v jedné z partnerských zemí, a to na 2 až 12 měsíců.

Činnost dobrovolníka by měla vést k tomu, aby se dobrovolník v hostitelské organizaci něco naučil a rozvinul své schopnosti. Dobrovolník může naopak přinést do organizace interkulturní rozměr, nové nápady a podněty.

Jak se zapojit?

Vyber si v databázi EDS českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci). Podle toho, co tě zajímá, si pak najdeš hostitelskou organizaci a společně pak vytvoříte projekt a podáte žádost o grant.

Pro organizace

Evropská dobrovolná služba dává možnost organizacím přijmout mezi sebe dobrovolníka z některé z evropských zemí, který jí může přinést interkulturní rozměr, nové nápady nebo přispět k rozšíření obzoru celé komunity.

Tři role organizací v EDS

V Evropské dobrovolné službě může mít organizace jednu až tři role. Vysílající organizace pomáhá dobrovolníkům vyjet do zahraničí a hostitelská přijímá dobrovolníky ze zahraničí u sebe. Aby ale organizace mohla být žadatelem o grant, musí být i koordinující – taková organizace pak může fungovat jako koordinátor projektů EDS jiných organizací. Je jen na Vás, jestli si vyberete jen některou z možností nebo všechny.

Jak se zapojit?

Pro získání platné akreditace je v podstatě nutné projít třemi kroky

1. Podání žádosti o akreditaci – v ní popíšete svou organizaci, její činnost a potencionál pro dobrovolnou službu.

2. Akreditační návštěva – naši akreditátoři zhodnotí situaci v organizaci s ohledem na práci s dobrovolníky.

3. Akreditační školení – musí absolvovat koordinátor, který bude mít EDS v organizaci na starosti.

Jakmile získáte akreditaci, objeví se Vaše organizace v databázi EDS a Vy můžete podat žádost o grant nebo se stát partnerem v projektu zahraniční organizace.

Další informace o tom, jak se stát dobrovolníkem, procesu akreditace a podání žádosti: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

Databáze organizací zapojených do EDS: www.europa.eu/youth/evs_database

Jak vypadá úspěšná EDS?

Irsko očima Jana N. Piskače

Irsko je pro české dobrovolníky oblíbenou zemí. Jan N. Piskač ze Spolku posluchačů, absolventů a přátel DAMU se jako první vydal do této ostrovní země. „Odletěl jsem na půlroční zkušenou do irské Theatre Boomerang Company, abych zde hrál a asistoval režii v jednom profesionálním představení, vedl divadelní dílny pro děti a se studenty různých škol realizoval jedno amatérské představení, pomáhal v administrativě této neinstitucionální divadelní společnosti a podílel se na přípravě jí každoročně pořádané celoevropské konference příbuzných organizací, tedy přiučil se něčemu, co bych nazval „kreativním managementem“.

 

Německé zkušenosti Kláry

Klára působila 3 měsíce v německém mládežnickém klubu Courage. Její pobyt a práce v Německu přinesly velký prospěch nejen jí, ale i její vysílající organizaci – Sdružení pro podporu česko-německého přátelství „Slunce“:

„Klára je i nadále činná v našem sdružení a stará se především o projekty, na kterých spolupracujeme s její bývalou hostitelskou organizací. Partnerství s touto organizací jsme v podstatě navázali skrz Kláru. Klára je také kontaktní osobou pro všechny, kteří se zajímají o tento program. Jejím vysláním jsme získali první zkušeností jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby. V každém případě bychom chtěli pokračovat ve vysílání mladých lidé v rámci tohoto programu.“

(koordinátor organizace Sdružení pro podporu česko-německého přátelství „Slunce“)