EYCB nabízí krátkodobou EVS a dva tréninkové kurzy

16.3.2017

Vyberete si ze třech nabídek?

European Volunteers in Sport 

- EVS, Sofie, Bulharsko, 15. 8. - 10. 10. 2017

Přihlašování do: 11. 4. 2017 (vč.). ​Dobrovolník se bude podílet na organizaci Evropského týdne sportu, mezinárodního šampionátu v badmintonu a dalších sportovních akcí, pomáhat při tréninku dětí a mládeže v golfu nebo tenise, spravovat oficiální web a Facebook organizace Bulgarian sports development association atp.​

Unlock Your NGO's Potential Through Coaching,

- tréninkový kurz, Uzana, Gabrovo, Bulharsko, 20. - 28.4.2017. Přihlášky do: 25. března (vč.)

Let's Act! Forum Theatre to be (re)born as a citizen!

- tréninkový kurz, Aurel, Francie, 18.-29. květen. Přihlašování do: 25. březen (vč.)