Literární soutěž - Ven s Erasmem

14.2.2017

Literární soutěž vyhlášená u příležitosti 30. výročí existence programu Erasmus je určena studentům středních škol a vysokých škol v Plzeňském kraji.

 Eurocentrum Plzeň a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a TANDEM - Czech-German Youth Exchange Coordination Centre a s mediální podporou Plzeňský deníkvyhlašují soutěž: 

❞ VEN S ERASMEM ❝

Cílem soutěže je ocenit příběhy ve formě fejetonu či eseje nejen účastníků programu Erasmus (Comenius, Leonardo da Vinci)/ Erasmus+, ale i těch, kteří o něm jen slyšeli.

Vítězové soutěže budou oceněni jak věcnými cenami, tak i medializací (publikace příspěvku do soutěže v Plzeňském deníku, autorské čtení v sále beletrie Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje).

Své příspěvky do soutěže zasílejte od 1. 2. do 15. 4. 2017 na e-mail: eurocentrum.plzen@euroskop.cz, nezapomeňte uvést jméno, název školy a ročník, který navštěvujete, včetně e-mailového a telefonického kontaktu.

Slavnostní vyhlášení proběhne v SVK PK 23. 5. 2017.

Maximální rozsah příspěvku je jedna normostrana (1 800 znaků vč. mezer). Zaslané příspěvky budou vyhlašovateli soutěže hodnoceny zvlášť v kategoriích student SŠ a student VŠ.