Výměna mládeže Holandsko - Play forward

19.3.2017

Výměna mládeže v nizozemském Ommenu. Učit se a zároveň si hrát? Hrát si a tím se učit? To již v dubnu čeká na jednoho českého group leadera a jednoho účastníka v zemi tulipánů a mlýnů. Samotné výměně mládeže 21. - 30.8.2017 předchází víkendové setkání 29. - 30. dubna. DEADLINE pro zasílání přihlášek je 25.3.2017.

Fáze:

 1. fáze: APV (Advenced Planning Visite), 29. — 30.4.2017
 2. fáze: Výměna mládeže, 21. — 30.8.2017

Zapojené státy:

 • Španělsko, Bulharsko, Česká republika, Itálie, Lotyšsko a Nizozemí
 • 30 účastníků, z každého 4 účastníci + 1 group leader za každý stát

O co jde?

Asociace DICE je již potřetí partnerem nizozemské organizace Olde Vechte Foundation, jejíž projekty jsou ztělesněním toho nejlepšího, co Tě v rámci evropských projektů Erasmus+ může potkat! O tom, jak se měla jedna z našich účastnic výměny mládeže s názvem Share your colors, se můžeš dočíst zde

Hlavním cílem výměny mládeže Play Forward je propagace sociálního začlenění a lidských práv mezi mladými lidmi i v jejich komunitách, a to prostřednictvím sportovních a outdoorových aktivit. Sport bude v průběhu projektu stěžejním integračním nástrojem. Hlavní myšlenkou projektu je vytvořit bezpečné prostředí a hrací pole, na kterém si účastníci budou moci hrát, učit se a tvořit. Během samotného projektu vznikne soubor sportovních aktivit, ze kterých pak dvě budou aplikovány v domácím prostředí samotných účastníků.

Cíle výměny mládeže:

 • sdílet a vyměňovat si s dalšími účastníky ty nejlepší postupy, jak organizovat sportovní aktivity v lokálních komunitách
 • diskutovat a rozvíjet tématiku lidských práv a sociálního začlenění
 • zvýšit kulturní povědomí a rozvinout sociální a další kompetence

Výměna mládeže se ponese v duchu hesla Hrát si a tím se učit, učit se a tím si hrát! Skrze široké portfolio aktivit a interkulturní prostředí se budou účastníci moci rozvíjet při individuální práci a při skupinových aktivitách.

Vysíláme do Nizozemí jednoho group leadera a čtyři účastníky, kteří se mohou těšit na:

 • sport, hry, aktivity podporující osobnostní rozvoj
 • diskuze, debaty, prezentace
 • práci s médii – video a fotografie
 • venkovní aktivity s cílem poznat lokální komunitu obyvatel
 • aktivity směřující k sebeuvědomění a poznání osobního učícího se stylu
 • spolupráci jako jednu z klíčových filozofií splňující cíle projektu
 • kreativní přístup k aktivitám

A jak to bude probíhat?

První fází projektu je APV neboli Advanced Planning Visit, které se za český tým zúčastní jeden group leader a jeden účastník. APV proběhne od 29 do 30. dubna (28.4. je příjezd, 1.5. je odjezd) v sídle Olde Vechte Foundation v nizozemském Ommenu. Cílem tohoto setkání je příprava na samotnou výměnu mládeže. Group leader je něco jako vedoucí české skupiny, který se spolu s group leadery z dalších států bude podílet na tvorbě programu projektu. S tímto group leaderem na APV vyjede jeden z účastníků srpnové výměny a bude s ním řešit jak organizační, tak programové záležitosti. Účast na APV je tedy nejvhodnější pro ty, kteří z učícího se procesu chtějí vytěžit co nejvíc a zároveň předat kus ze sebe do organizace projektu.

Druhou fází bude samotná výměna mládeže, která se odehraje od 19. do 31. srpna 2017. Na tuto fázi vyjede group leader + jeden účastník, kteří již Olde Vechte Foundation navštivili v průběhu APV + další tři účastníci.

Aktuálně hledáme právě group leadera a jednoho účastníka, kteří by se zúčastnili APV. Zajímá tě téma výměny? Máš již zkušenosti s podobnou formou projektu a chceš se aktivně zapojit do jeho organizace? Pak buď český group leader! Necítíš se úplně jako vedoucí české skupiny, ale chtěl/a bys vyjet koncem dubna a pak i koncem srpna do země tulipánů, mlejnů a šopů? Pak buď opora našeho české group leadera a následně plnodnotným účastníkem výměny mládeže Play Forward!

Veškeré další informace nalezneš v INFOPACKU a pokud je to to, u čeho nesmíš chybět, tak vyplň přihlášku!

Co za to?

Jídlo a střecha nad hlavou jsou hrazeny z programu Erasmus+. Cestovní náklady na APV budou hrazeny hostitelskou organizací Olde Vechte Foundation. Během druhé fáze (srpnové výměny) hostitelská organizace přijímá od každého účastníka „participation fee“ ve výši 30 €, který potvrzuje jeho/její motivaci se zúčastnit projektu v plné míře. Na konci projektu bude účastníkům vyplacen jednorázový příspěvek na cestovné ve výši 170 €.

Olde Vechte Foundation je místo, kde se zaručeně mnohé dozvíš, poznáš inspirativní lidi a hlavně to, co se tam naučíš pak využiješ v praxi! V případě jakýchkoli dotazů se nám neváhej ozvat na info@asociacedice.cz!

Deadline pro zaslání přihlášek je do 25.3.