Erasmus+

Work ReACT proti nezaměstnanosti mladých nejen v Rumunsku

26.9.2015

Nezaměstnanost mládeže je dlouhodobým problémem současné Evropy. Absolventi a mladí lidé jsou jednou z rizikových skupin, které jsou na trhu práce nejvíce ohroženy. A právě na tuto problematiku je zaměřen projekt Work ReACT, který se skládá z tréninkového kurzu a dvou inkluzivně zaměřených mládežnických výměn, konaných v rumunském Banátu na podzim 2015.

Zveme Vás na výměnu mládeže Out of Tolerance

24.8.2015

Chceš se postavit předsudkům? Poznat jiné názory a vyjádřit i ten svůj? Na tomto projektu budeš mít možnost! Setkáš se tu s dalšími 41 účastníky z České republiky, Turecka, Slovenska, Nizozemí, Portugalska a Polska, se kterými se budeš celý týden zabývat tímto tématem.

United Youth Combating Hate

3.8.2015

Rasistické projevy zamořují nejen prostředí internetu. Rostoucí nenávist k čemukoliv co je jiné, xenofobie, etnické nebo náboženské napětí jsou realitou současné Evropy. United Youth Combating Hate je projekt, který reaguje na tato aktuální témata.

Stránky