Cena Gratias Tibi

5.2.2017

4. ročník Ceny Gratias Tibi je tu. Jejím prostřednictvím je oceněna občanská aktivita, postoj nebo počin mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve své komunitě či celé společnosti.

Cenu Gratias Tibi (=Děkuji Tobě) byla poprvé vyhlášena v roce 2014 s cílem ocenit mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit. V poslední době totiž o sobě mladí lidé dávají stále více vědět a objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni. Chceme jim dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si jich.

Cena je udělována ve třech kategoriích: ZŠ, SŠ a mladí lidé do 30 let. Nominován může být jednotlivce nebo skupina (nadpoloviční většina skupiny musí splňovat věkovou hranici do 30 let).

„Vítězi této ceny se vlastně každý den stávají všichni, jimž není lhostejný svět okolo nás.“  Josef Porsch, ZŠ Mníšek pod Brdy, finalista Ceny Gratias Tibi 2016 

K nominaci stačí vyplnit do 31. března online formulář na stránkách http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte.