"Cross Over"

7.8.2015

Dne 2. října se v prostorách DZS (Na Poříčí 1035/4, Praha 1) uskuteční národní fáze mezinárodního školení Cross Over v podobě informačního a kontaktního semináře. Školení Cross Over je zaměřeno na krossektorální spolupráci v rámci Klíčové akce 2: Strategických partnerství programu Erasmus+ mládež mezi sektorem neformálního vzdělávání, podnikatelským sektorem a vzdělávacími institucemi.

Školení si klade za cíl propojit zástupce z těchto sektorů a nabídnout jim příležitost k přípravě a realizaci projektů Strategických partnerství, který se bude soustředit na téma Zaměstnatelnost mládeže. Vybraní účastníci budou vysláni na mezinárodní fázi školení, která proběhne na přelomu listopadu a prosince v Chorvatsku.

Hlavní cíle školení:

  • Představit možnosti projektů Klíčové akce 2: Strategických partnerství pro vytvoření krossektorální spolupráce na téma Zaměstnatelnost mládeže
  • Nabídnout zástupcům z různých sektorů prostor ke spolupráci
  • Definovat styčné body mezi jednotlivými sektory

Účastníci:

  • Mládežnické organizace, neziskové organizace
  • Zástupci podnikatelského sektoru
  • Vzdělávací instituce

Pro více informací kontaktujte Terezu Keslovou (tereza.keslova@dzs.cz)

Zájemci o účast na tomto školení se mohou přihlašovat pomocí následujícího formuláře nejpozději do 15. září: