Soutěž Erasmus Label 2015

14.9.2015

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor programu Erasmus+, vyhlašuje dne 23. 6. 2015 sedmý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Můj život s Erasmem".

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fotografie. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/praktickou stáž v rámci programu Erasmus v akademických letech 2013/2014 a 2014/2015.

Vítězové soutěže budou oceněni na Monitorovacím semináři programu Erasmus v Praze dne 18. 11. 2015.

Výzvu a konkrétní podmínky naleznete zde.

Přihláška do soutěže je ke stažení zde.

Své příspěvky můžete zasílat do 20. 10. 2015 na e-mail erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu Domu zahraniční spolupráce (Program Erasmus).

Zaslané fotografie budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě těchto kritérií:

Kritérium obsahové

  • Odkaz k programu Erasmus (zda je z fotografie patrné, že šlo o studijní pobyt/pracovní stáž programu Erasmus)
  • Nápaditost
  • Vtip
  • Poselství pro další zájemce o program Erasmus

Kritérium formální

  • dodržení podmínek soutěže uveřejněné ve Výzvě