Soutěž

Soutěž "Sociální podnikání očima mladých"

2.3.2015

Dům zahraniční spolupráce v rámci letošního Evropského týdne mládeže vyhlašuje soutěž pro mladé lidi do 30 let na téma „Sociální podnikání očima mladých“. Úkolem jen napsat, nafotit nebo natočit reportáž o tom, jak takový sociální podnik funguje. Příspěvky je možné zasílat až do 15. dubna 2015!

Autorská soutěž na téma rozšíření EU

16.2.2015

Evropská komise vyhlásila autorskou soutěž nazvanou Tak podobné, tak rozmanité, tak evropské. Vyzývá mladé lidi z celé Evropy, aby se v textu maximálně o 1000 slovech podělili o své názory na jednu nebo obě otázky týkajících se rozšiřování Evropské unie. Své příspěvky můžete zasílat už jen do 27. února!

Soutěž na téma tradičních sportů

19.11.2014

V rámci mezinárodního projektu Ga.M.E.S.Net spolufinancovaného Evropskou komisí zaměřeného na propagaci tradičních evropských sportů a her byla vyhlášena soutěž pro dvou- až čtyřčlenné týmy mladých lidí se zájmem o sport, kulturu a historii. Týmy budou zpracovávat projekty na téma tradičních sportů jakožto součásti evropského kulturního dědictví. Vítězný tým, jehož práce bude vybrána mezinárodní porotou, získá cenu 1 000 EUR. 

Výtvarná soutěž pro dětské domovy!

24.10.2014

Dům zahraničí spolupráce vyhlašuje každoroční výtvarnou soutěž na téma „DOKÁŽU POMOCI DRUHÝM“, která je v letošním roce určená dětským domovům z celé České republiky . Cílem letošního ročníku akce je zapojení dětských domovů do aktivit Erasmus+.

Juvenes Translatores

7.10.2014
Až do 20. října se střední školy mohou hlásit do soutěže Juvenes Translatores, kterou každoročně pořádá Evropská komise. Soutěž je určena pro 17leté studenty. Jejich úkolem bude přeložit text z jednoho z 24 úředních jazyků EU do druhého.

Olympiáda lidských práv

6.10.2014

Na podzim tohoto roku proběhne třetí ročník soutěže pro studenty gymnázií a středních škol, nazvané Olympiáda lidských práv. Školní kolo soutěže probíhá od 6. do 19. října a možnost zúčastnit se jej má jak celá třída pod vedením vyučujícího, tak i jednotlivci pomocí internetu ze svého domova.

Stránky