Soutěž

Eurotime 2015

15.4.2015
EUROPE DIRECT ČR, informační centra Evropské unie, jejichž hlavní činností je podpora
informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašují 8. ročník znalostní soutěže „EUROTIME“ pro dvě věkové kategorie do 15 let a nad 16 let. Jedná se o kvíz s tematikou Evropské unie, na jehož vyplnění se může podílet celá rodina. Soutěží se o atraktivní ceny.
 

Soutěž "Sociální podnikání očima mladých"

2.3.2015

Dům zahraniční spolupráce v rámci letošního Evropského týdne mládeže vyhlašuje soutěž pro mladé lidi do 30 let na téma „Sociální podnikání očima mladých“. Úkolem jen napsat, nafotit nebo natočit reportáž o tom, jak takový sociální podnik funguje. Příspěvky je možné zasílat až do 15. dubna 2015!

Autorská soutěž na téma rozšíření EU

16.2.2015

Evropská komise vyhlásila autorskou soutěž nazvanou Tak podobné, tak rozmanité, tak evropské. Vyzývá mladé lidi z celé Evropy, aby se v textu maximálně o 1000 slovech podělili o své názory na jednu nebo obě otázky týkajících se rozšiřování Evropské unie. Své příspěvky můžete zasílat už jen do 27. února!

Soutěž na téma tradičních sportů

19.11.2014

V rámci mezinárodního projektu Ga.M.E.S.Net spolufinancovaného Evropskou komisí zaměřeného na propagaci tradičních evropských sportů a her byla vyhlášena soutěž pro dvou- až čtyřčlenné týmy mladých lidí se zájmem o sport, kulturu a historii. Týmy budou zpracovávat projekty na téma tradičních sportů jakožto součásti evropského kulturního dědictví. Vítězný tým, jehož práce bude vybrána mezinárodní porotou, získá cenu 1 000 EUR. 

Výtvarná soutěž pro dětské domovy!

24.10.2014

Dům zahraničí spolupráce vyhlašuje každoroční výtvarnou soutěž na téma „DOKÁŽU POMOCI DRUHÝM“, která je v letošním roce určená dětským domovům z celé České republiky . Cílem letošního ročníku akce je zapojení dětských domovů do aktivit Erasmus+.

Juvenes Translatores

7.10.2014
Až do 20. října se střední školy mohou hlásit do soutěže Juvenes Translatores, kterou každoročně pořádá Evropská komise. Soutěž je určena pro 17leté studenty. Jejich úkolem bude přeložit text z jednoho z 24 úředních jazyků EU do druhého.

Stránky