Výměny mládeže

Příležitost pro všechny ve věku 13 až 30 let, kteří chtějí poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

O co jde?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získáš nové znalosti a dovednosti, poznáš jiné kultury a rozšíříš si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.

Jak se zapojit?

Máš téma, které chceš rozvíjet s různorodou a multikulturní skupinou mladých lidí? Společně s českou partnerskou skupinou, která projekt zaštítí, oslovte skupinu či organizaci z jiných evropských zemí, společně vytvořte projekt a požádejte o grant.

Další informace o výměně mládeže najdete na stránce http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/

Jak vypadá úspěšná výměna mládeže?

One of us

Město Velké Meziříčí ve spolupráci s dobrovolníky z organizace NESEHNUTÍ uspořádalo mezinárod­ní výměnu mládeže zaměřenou na problematiku imigrace a multikulturalismu. Projekt proběhl ve volebním roce 2014 a kriticky navázal na xenofobní témata některých politických stran. Skupiny mladých lidí z pěti evropských zemí se v průběhu jednoho týdne snažily identifikovat společné i specifické zdroje sociálně-ekonomic­kých problémů neformálními metodami. Mladí lidé navštívili památník v Terezíně a účastnili se debaty s místními politiky. Projekt byl zakončen prezentací a diskuzí s veřejností v místní knihovně.