Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2022

18.1.2022

Bydlíte v EU, je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Můžete se stát dalším vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany!

Prostřednictvím Ceny Karla velikého jsou podporovány projekty mladých lidí, které přispívají ke spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Přihlaste svůj projekt a získejte až 7500 EUR a pomoc s dalším rozvojem svých aktivit.

Cena Karla Velikého vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí v celé Evropě o posílení evropské demokracie a podporuje jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropy. Již od roku 2008 ji uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách, které proběhne v květnu 2022.

Přihlášky můžete posílat do 13. února 2022.  

Přečtěte si pozorně nová pravidla, která letos poprvé umožní podávat žádosti na projekty s jakoukoli úrovní financování ze strany EU - ve formuláři žádosti již není uvedena žádná otázka týkající se financí nebo financování.

Veškeré informace o podmínkách účasti a registraci najdete na stránkách Ceny Karla Velikého.

Pokud Vás soutěž Karla Velikého zaujala, neváhejte a pošlete přihlášku!