Dobrovolnictví

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem (18-30) získat cenné zkušenosti v zemích Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu.

Kdo může vyjet?

Vyjet může kdokoliv ve věku 18-30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU. 

Za jakých podmínek můžu vyjet?

Stačí, pokud splňujete věkovou hranici 18-30 let. Zaregistrovat se je možné už v 17 letech a po dosažení 18 let poprvé někam vyrazit. Nemusíte studovat a nepotřebujete ani pracovní zkušenosti. Podmínkou není ani dokonalá znalost cizího jazyka. Stačí, pokud se dokážete anglicky nebo jazykem dané země domluvit na velmi základní úrovni. Pokud zůstanete déle než dva měsíce, můžete během svého pobytu navíc absolvovat klasický nebo online jazykový kurz.

Kam mohu vycestovat?

S Evropským sborem solidarity můžete vyjet do celé Evropy, nebo v rámci ČR. Kromě toho můžete vyjet i do dalších zemí mimo Evropu, jako je Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina nebo Sýrie.

Typy výjezdů

Individuální dobrovolnictví

Individuální dobrovolnictví umožňuje mladým lidem zapojit se do každodenní práce zahraniční organizace. Projekty se většinou týkají sociálního začlenění, životního prostředí nebo kultury.

Dobrovolnické aktivity na plný úvazek jsou možné po dobu 2 až 12 měsíců. Pro mladé lidi se specifickými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou být dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců.

Jakou finanční podporu dostanu?

Z prostředků Evropské unie budete mít hrazeno cestovné, ubytování, stravu, zdravotní pojištění, a ještě dostanete kapesné.

Týmové dobrovolnictví

Tato aktivita umožňuje vykonávat solidární činnosti v mezinárodní skupině, a to po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Dobrovolnické týmy jsou zvlášť vhodné k získání prvních zkušeností s dobrovolnictvím. Mohou tak sloužit jako vstupní cesta k dlouhodobému individuálnímu dobrovolnictví nebo k realizaci vlastního solidárního projektu. K příkladům aktivit týmového dobrovolnictví patří např. obnova kulturního dědictví poškozeného přírodní pohromou, péče o druhy ohrožené vyhynutím, organizace vzdělávacích činností v uprchlických táborech atd.

Jakou finanční podporu dostanu?

Z prostředků Evropské unie budete mít hrazeno cestovné, ubytování, stravu, zdravotní pojištění, a ještě dostanete kapesné.

Jak se přihlásit?

  1. Zaregistrujte se do databáze Evropského sboru solidarity, kde najdete nabídky na dobrovolnictví a organizace tam zase mohou najít vás.
  2. Při registraci vyplníte základní osobní informace a uvedete druhy projektů, o které máte zájem. Shrnete své zkušenosti a znalosti, které můžete při práci pro Evropský sbor solidarity uplatnit, a uvedete datum, od kdy můžete být k dispozici.
  3. V podrobnějším profilu pak můžete doplnit další informace, které vám pomohou dostat se k nejzajímavějším projektům, a organizacím pomohou najít právě ty mladé lidi, které jejich téma zajímá.
  4. Můžete se pustit do hledání nabídky – příležitosti, která vás opravdu zaujme, a kontaktovat pak danou hostitelskou organizaci, nebo si vás nějaká organizace vybere podle vašeho profilu a kontaktuje vás sama. Rozhodnutí je ale samozřejmě na vás, můžete odmítnout.
  5. V databázi můžete vyhledávat projekty podle různých kritérií – země, která vás láká, tématu, které vás baví, a oblasti, ve které chcete pomáhat.