Soutěž DiscoverEU

Co je DiscoverEU?

Jedná se o akci v rámci programu Erasmus+, díky níž můžete cestovat po Evropě a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Cestovat budete hlavně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Budete mít možnost obdivovat dechberoucí přírodu, kterou náš světadíl ukrývá, a naše nádherná města. Každý rok lze podat přihlášku v rámci dvou kol soutěže. Výherci obdrží časovou jízdenku.

Lidem ve věku 18 let, kteří mají bydliště v některé ze zemí Evropské unie nebo třetích zemí přidružených k programu Erasmus+, jako je například Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko, nabízí soutěž DiscoverEU možnost získat jedinečný cestovatelský zážitek, poznat rozmanitost Evropy, dozvědět se více o našem kulturním dědictví a historii a setkat se s obyvateli různých zemí. Tato zkušenost vám navíc pomůže rozvíjet dovednosti, jako je nezávislost, sebedůvěra a otevřenost vůči jiným kulturám, což se vám bude v budoucnu určitě hodit. 

Můžete cestovat samostatně nebo až se čtyřmi přáteli ve skupině, a to za předpokladu, že všichni splňují výše uvedené podmínky účasti v soutěži. Členové vaší skupiny použití k podání přihlášky kód vaší přihlášky.

Jaké jsou podmínky soutěže? 

Podmínky účasti v soutěži:

  • musí vám být osmnáct let,
  • do elektronické přihlášky musíte zadat platné číslo svého občanského průkazu, cestovního pasu nebo pobytové karty,
  • musíte mít v době rozhodnutí o výběrovém řízení oprávněný pobyt* v jedné z těchto zemí: členská země EU, včetně zámořských zemí a území, nebo třetí země přidružená k programu Erasmus+: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Poté musíte správně odpovědět na kvízové otázky (tato podmínka neplatí, pokud jste podali přihlášku jako člen skupiny). Pak už jen stačí čekat na vyhlášení vítězů.

Kdy proběhne další kolo soutěže? 

V rámci soutěže DiscoverEU probíhají každý rok dvě kola - jarní a podzimní. Aktuální informace najdete na webových stránkách Evropského portálu pro mládež