Evropský sbor solidarity

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a organizacím možnosti dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

  • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
  • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech 
  • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
  • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Více informací o programu Evropský sbor solidarity najdete v příručcce programu pro rok 2022.