Solidární projekty

Solidární projekt iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která projeví solidaritu tím, že reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Jedná se o národní iniciativu, která ale reflektuje evropské hodnoty.

Cíl projektů

Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

Kdo se může zapojit?

 • Neformální skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří jsou rezidenti ČR.
 • Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.
 • Skupina může využít podpory kouče.

Na co je třeba myslet?

Projektové období je 2–12 měsíců.
Stanovit si jasné cíle projektu a aktivity, jakými je naplníte.

Co je financováno?

 • Náklady spojené s řízením projektu 500 eur/měsíc
 • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní)
 • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu/účastníků se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2022, případně se také přihlaste na některý z našich informačních seminářů. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události. S plánovaním projektu vám pomůže také naše publikace Vytvoř solidární projekt
 2. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si jej.
 3. Každá organizace či neformální skupina, která si žádá o grant v programu Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.
 4. Každý člen realizačního týmu se musí zaregistrovat na portále Evropského sboru solidarity, kde získá své registrační číslo účastníka (PRN). Registrační čísla účastníků následně vyplňte do projektové žádosti.
 5. Vyplňte projektovou žádost – zvolte online formulář ESC30 - Solidarity projects. Formulář online žádosti lze přepnout do českého jazyka. Postupujte podle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy (čestné prohlášení). Doporučujeme uložit si ID číslo žádosti pro zpětné dohledání.
 6. Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte potvrzení o podání žádosti s číslem projektu. Nyní již zbývá počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 3 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách.