Tipy na publikace: Erasmus+ mládež

17.2.2022

Chtěli byste se dozvědět více informací o neformálním vzdělávání mládeže? Připravili jsme pro vás tipy na publikace z dílny Domu zahraniční spolupráce a Eurodesk.

Úvod do neformálního vzdělávání mládeže

Tato publikace je základním průvodcem světa neformálního vzdělávání při každodenní práci s mladými lidmi. Kromě nezbytného teoretického rámce zde naleznete praktické ukázky jednotlivých metod a jejich variací za použití různorodých technik a nástrojů. Cílem publikace je představit vám co nejširší paletu možností při práci s mládeží a poradit, jak tyto možnosti využít v praxi. Věříme, že v ní najdete cennou inspiraci pro vaše projekty či aktivity.

Úvod do neformálního vzdělávání mládeže: skupina a učení

Tato publikace směřuje všem, kteří se zajímají o neformální vzdělávání a práci s mládeží, proces učení i práci se skupinami. Slouží jako podpora pracujících s mládeží v jejich aktivitách, ať už se jedná o odpolední zájmové činnosti, letní tábory nebo výměny mládeže. Volně navazuje na Úvod do neformálního vzdělávání.

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže

Tato publikace Vás provede postupem předkládání projektových žádostí o granty v oblasti neformálního vzdělávání mládeže v programech Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Publikace by měla sloužit k lepšímu pochopení fungování projektového cyklu ze strany žadatele i národní agentury. Dozvíte se, co se skrývá za jednotlivými aktivitami obou programů i jak zvládnout projektové žádosti po technické stránce. Nabízí také tipy a návody jak se vyhýbat častým chybám a nedorozuměním v projektových žádostech.

Navrhni svůj projekt: Finanční podpora neformálního vzdělávání v kostce

Cílem brožury je shrnout dotační možnosti pro organizace, které se zaměřují na vzdělávání mladých lidí, pracovníků s mládeží, či pro mladé nadšence, kteří by rádi realizovali vlastní projekt a přispěli tak k lepšímu fungování svého okolí. Jejím primárním cílem je stručně představit nabízené možnosti financování projektů v rámci neformálního vzdělávání, a to na lokální, regionální, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Brožura slouží jako rozcestník existujících dotačních programů a poskytuje základní informace o programech, odkazy na podrobnější informace a konkrétní výzvy, které se v rámci programů vypisují.

Euro-Participation and Euro-Activism

Nová brožura Eurodesk informuje o hodnotách Evropské unie a jaké příležitosti tato organizace přináší mladým lidem.