Informační semináře pro školy

Rádi byste svým studentům představili možnosti vzdělávacích mobilit, kterých se můžou aktivně zúčastnit? 

Eurodesk nabízí možnost realizace informačních seminářů na školách zaměřených právě na možnosti mobility mládeže. Semináře jsou realizované především na středních školách, ale svým zaměřením mohou oslovit i žáky posledních tříd základních škol. Věnují se možnostem krátkodobých i dlouhodobých zahraničních mobilit, tématu dobrovolnictví a zapojení mladých lidí do volnočasových aktivit.

Vedení interaktivních seminářů mají na starosti zkušení lektoři z řad regionálních partnerů Eurodesku. Těmi jsou zástupci z řad neziskových organizací pracujících s mládeží, informační centra pro mládež, vzdělávací instituce, knihovny apod. Lektoři využívají během workshopů metody neformálního vzdělávání a semináře uzpůsobují věkové skladbě účastníků i nabídnuté časové dotaci na akci. Běžná délka seminářů je 45 nebo 90 minut, lze se ale také domluvit individálně.

V případě zájmu o realizaci semináře ve vaší škole nebo instituci, stačí kontaktovat národní zastoupení Eurodesku na e-mailu info@eurodesk.cz.