Diseminační konference k šíření výstupů z projektů KA1

24.10.2022

Rádi bychom vás pozvali na Diseminační konferenci k šíření výstupů, která se bude konat v Praze v termínu 2 a 3. prosince 2022.

Konference se bude věnovat tématům evaluace a udržitelnost projektů v neformálním vzdělávání.

Je pro Vás důležitá reflexe k činnostem a organizaci projektů a vnímáte potřebu evaluaci formálně ukotvit? Zabýváte se udržitelností, vnímáte, že tento pojem má široké souvislosti a máte zájem takovým způsobem vést i Vaše projekty? Přijďte sdílet své názory a zkušenosti, a to jak s evaluováním projektů, tak s nastavením udržitelnosti rozvoje. Dále nás vás čekají i tematicky zaměřené workshopy

Konference je určena pro žadatele o granty z řad neziskových organizací či spolků, zástupce z řad osob s rozhodovací pravomocí, představitele veřejné správy, ale také pro úspěšné realizátory projektů Erasmus+ mládež.

PROGRAM

2. prosince 2022

12:00 – 13:00 Příjezd a ubytování

13:00 – 17:00 Evaluace – workshop a sdílení dobré praxe

Večeře

3.prosince 2022

9:00 – 12:30 Udržitelnost rozvoje – workshop a sdílení dobré praxe

Oběd

13:30 – 14:30 Výstupy a hodnocení konference

14:30 Závěr konference

Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře, a to nejpozději do 1. prosince 2022. Kapacita akce je 25 osob.

V případě dotazů kontaktujte Michalu Velingerovou (michala.velingerova@dzs.cz) nebo Václava Vidíma (vaclav.vidim@dzs.cz).