Konference o budoucnosti Evropy

24.1.2022

Můžete zorganizovat vlastní akci, připojit se k již probíhající nebo sdílet vlastní nápady s celou Evropou.

Konference o budoucnosti Evropy umožňuje lidem z celé Evropy sdílet své myšlenky a přispět k utváření naší společné budoucnosti. Akce pořádaná Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí má za cíl zapojit všechny občany EU do diskuse o budoucnosti evropské demokracie a směřování evropské integrace.

Centrálním prvkem konference je digitální platforma, kde může kdokoli přispět svými nápady, zúčastnit se různých online akcí nebo uspořádat vlastní událost. Podívejte se, jak to celé funguje v přehledné infografice.

Organizace a účastníci zapojení do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity jsou vítáni!

Platforma je rozdělena na deset témat, jedním z nich je také Vzdělávání, kultura, mládež a sport. Realizátoři i účastníci projektů mezinárodních vzdělávacích programů jako je Erasmus+ a Evropský sbor solidarity jsou velmi vítáni, aby do celoevropské diskuse přispěli. Stačí se zapojit na oficiální webové stránce.

Maté v rámci vašeho projektu již naplánovanou akci pro veřejnost?

Ať už je to panelová diskuse s účastníky projektu nebo debata s odborníky, můžete událost na platformě jednoduše zaregistrovat!

Můžete se také přidat k již existujícím akcím, seznámit se s nápady z celé Evropy nebo sdílet vlastní návrhy na utváření politik EU v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže nebo sportu. Na stránkách je možné zobrazit interaktivní mapu, na které najdete události konané ve vašem okolí nebo v online prostoru s krátkou charakteristikou akce.

V rámci jakých témat se můžete zapojit?

  • změna klimatu a životní prostředí
  • zdraví
  • dilnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa
  • EU ve světě
  • hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost
  • digitální transformace
  • evropská demokracie
  • migrace
  • vzdělávání, kultura, mládež a sport

Více informací o jednotlivých tématech.