Ocenění divadelního projektu

27.11.2023

Projekt divadelního představení Zombie nejsou demokrati podporuje aktivní občanství mladých lidí. Navštívilo jej na 1 300 zájemců.

Zombie nejsou demokrati, tak se jmenuje divadelní představení, které vzniklo ve spolupráci neformálního vzdělávání mládeže Domu zahraniční spolupráce a Horáckého divadla v Jihlavě, jako participativní projekt na podporu aktivního občanství mladých lidí. Témata jako ústava, demokracie a svoboda se prolínaly celým 80minutovým představením, které se hrálo v divadelní sezoně 2022/2023 v Horáckém divadle v Jihlavě.

Celkem toto představení zdarma navštívilo 1 300 mladých lidí z Kraje Vysočina a z kraje Jihomoravského. Během představení byli mladí lidé aktivně zapojováni a rozhodovali o ději a osudech herců, díky čemuž si vyzkoušeli, že demokracie je křehká, a proto je důležité být aktivní nejen během představení, ale hlavně ve skutečném životě. Každý zároveň získal zdarma doprovodnou publikaci, která obsahuje Základní listinu práv a svobod a Ústavu České republiky. Druhá část publikace byla doplněna o souhrn příležitostí programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, do kterých se mladí lidé mohou aktivně zapojit, protože i oni mají možnost změnit něco ve svém okolí skrze naše programy.

Ocenění za projekt získala koordinátorka Pavlína Macounová v Eurodesk Stars 2023 v kategorii Youth Work.

Tento projekt, který byl oceněn v kategorii Youth Work v síti Eurodesk, je důkazem toho, že kultura a v tomto případě divadelní představení, může být jednou z vhodných forem neformálního vzdělávání (nejen) mládeže. Ze zpětné vazby se nám ukázal pozitivní dopad i do formálního vzdělávání, kdy učitelé pozitivně hodnotili interaktivnost představení jako originální doplněk jejich učiva.

Ocenění jde po umělecké stránce hlavně do Horáckého divadla v Jihlavě, které se na realizaci projektu podílelo. Tímto projektem určitě v podpoře kultury Dům zahraniční spolupráce nekončí, a kromě již proběhlých školení pro divadla jako možné žadatele (nejen) v programu Erasmus+, se budeme spolupodílet na akci Jak oslovit mladé publikum: sdílení, inspirace, financování ve spolupráci s Asociací divadelních lektorů a Asociací profesionálních divadel. Neboť oddělení neformálního vzdělávání mládeže a divadla mají mládež jako jednu z priorit a tyto typy projektů na ni zvyšují pozitivní kulturní a vzdělávací dopad.