Poohlédnutí se po Time to Move 2021

16.11.2021

Celý říjen probíhala kampaň Time to Move. Kolik krajů a měst se zapojilo? Kolik proběhlo akcí?

Kampaň Time to Move je řada fyzických a online akcí pořádaných pro mladé každý říjen po celé Evropě. Tyto události jsou organizovány odborníky z Eurodesku, kteří mohou mladým lidem poradit ohledně mezinárodních příležitostí.

Po téměř dvou letech pandemie se mohly konečně uskutečnit i fyzické akce. Na takových akcích se mohli účastníci dozvědět informace o dobrovolnictví, studijní výměně, stáži v zahraničí a dalších příležitostech pro mladé.


V České republice se v rámci letošního ročníku Time to Move uskutečnilo 37 akcí v 19 městech a 12 krajích. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé akce a těšíme se na příští rok!