Pomoc Ukrajině

23.2.2024

Nová publikace Evropské komise představuje 15 konkrétních projektů, které podporují Ukrajinu.

Vzdělávání, odborná příprava, aktivity mládeže a sport mění životy. Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině si Evropská komise jako jednu z hlavních priorit stanovila projekty, které usnadňují podporu Ukrajiny. Programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pomáhají těm, kteří byli válkou zasaženi.

V nové publikaci představuje Evropská komise 15 konkrétních příkladů, které měly pozitivní vliv na životy lidí z Ukrajiny. Má sloužit jako inspirace pro další projekty a ukázat, jak oba programy pomáhají jednotlivcům, například ulehčením ukončení přerušeného studia, podporou mobility ve vzdělávaní, bojem proti dezinformacím nebo podporou integrace uprchlíků.

Přečtěte si celou publikaci Building hope: Europe’s solidarity with Ukraine.